Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 9 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Winner
2
 5  
Hạng cao nhất: 1
Block B
3
 
Hạng cao nhất: 3
Park Bo Ram
4
 5  
Hạng cao nhất: 1
Sistar
5
 
Hạng cao nhất: 5
Secret
6
 
Hạng cao nhất: 3
HyunA
7
 1  
Hạng cao nhất: 4
Red Velvet
8
 
Hạng cao nhất: 1
Ladies' Code
9
 1  
Hạng cao nhất: 6
HA:TFELT (Ye Eun)
10
 2  
Hạng cao nhất: 8
Son Seung Yeon
11
 -4  
Hạng cao nhất: 4
Parc Jae Jung
12
 3  
Hạng cao nhất: 11
Homme
13
 5  
Hạng cao nhất: 6
TINY-G
14
 
Hạng cao nhất: 10
BESTie
15
 4  
Hạng cao nhất: 2
Heyne
16
 -2  
Hạng cao nhất: 2
NU'EST
17
 1  
Hạng cao nhất: 8
100%
18
 
Hạng cao nhất: 11
C-Clown
19
 -2  
Hạng cao nhất: 10
Sunny Days
20
 1  
Hạng cao nhất: 15
Boys Republic
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"