Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 8 tại Nhac.vui.vn
1
 -2  
Hạng cao nhất: 1
F(x)
2
 -4  
Hạng cao nhất: 1
K.Will
3
 1  
Hạng cao nhất: 1
BEAST
4
 2  
Hạng cao nhất: 1
AOA
5
 1  
Hạng cao nhất: 5
GOT7
6
 1  
Hạng cao nhất: 2
Hyomin
7
 -2  
Hạng cao nhất: 5
Mamamoo
8
 10  
Hạng cao nhất: 7
Jung Joon Young
9
 
Hạng cao nhất: 9
100%
10
 
Hạng cao nhất: 3
Gummy
11
 4  
Hạng cao nhất: 10
TINY-G
12
 1  
Hạng cao nhất: 9
FIESTAR
13
 -1  
Hạng cao nhất: 4
Boyfriend
14
 
Hạng cao nhất: 3
NU'EST
15
 
Hạng cao nhất: 14
C-Clown
16
 5  
Hạng cao nhất: 13
2BiC
17
 3  
Hạng cao nhất: 11
Untouchable
18
 -3  
Hạng cao nhất: 9
Vanilla Acoustic
19
 -3  
Hạng cao nhất: 5
J-Min
20
 
Hạng cao nhất: 15
Lena Park
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"