Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 4 tại Nhac.vui.vn
Tải ứng dụng Nhạc VuiĐã có mặt trên:
1
 6  
Hạng cao nhất: 1
Park Hyo Shin
2
 
Hạng cao nhất: 2
A Pink
3
 13  
Hạng cao nhất: 1
Lee Sun Hee
4
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Soyou (Sistar)
5
 
Hạng cao nhất: 5
Mad Clown
6
 10  
Hạng cao nhất: 5
Orange Caramel
7
 5  
Hạng cao nhất: 6
Busker Busker
8
 
Hạng cao nhất: 3
Crayon Pop
9
 
Hạng cao nhất: 9
Bro
10
 6  
Hạng cao nhất: 5
Lim Chang Jung
11
 1  
Hạng cao nhất: 1
2NE1
13
 5  
Hạng cao nhất: 9
Baechigi
14
 
Hạng cao nhất: 2
Crush
15
 7  
Hạng cao nhất: 2
4Minute
16
 2  
Hạng cao nhất: 10
Loco
17
 
Hạng cao nhất: 4
Akdong Musician
18
 1  
Hạng cao nhất: 1
Sung Si Kyung
19
 3  
Hạng cao nhất: 4
Jo Hang Jo
20
 
Hạng cao nhất: 18
NS Yoon Ji
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"