Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 8 tại Nhac.vui.vn
1
 3  
Hạng cao nhất: 1
Sistar
2
 3  
Hạng cao nhất: 2
Block B
3
 
Hạng cao nhất: 3
HyunA
4
 2  
Hạng cao nhất: 2
Girl's Day
5
 7  
Hạng cao nhất: 2
Infinite
6
 
Hạng cao nhất: 2
HA:TFELT (Ye Eun)
7
 
Hạng cao nhất: 1
B1A4
8
 
Hạng cao nhất: 8
Son Seung Yeon
9
 1  
Hạng cao nhất: 1
Henry
10
 
Hạng cao nhất: 5
BESTie
11
 7  
Hạng cao nhất: 4
Parc Jae Jung
12
 
Hạng cao nhất: 11
Homme
13
 -1  
Hạng cao nhất: 5
Mamamoo
14
 
Hạng cao nhất: 2
Hyomin
15
 
Hạng cao nhất: 15
Play The Siren
16
 
Hạng cao nhất: 1
K.Will
17
 4  
Hạng cao nhất: 7
Boys Republic
18
 5  
Hạng cao nhất: 9
Lucky J
19
 
Hạng cao nhất: 18
Sunny Days
20
 1  
Hạng cao nhất: 9
100%
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"