Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 9 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
12,311
2
 
Hạng cao nhất: 2
Chi Dân
12,300
3
 6  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
5,668
4
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng MTP
5,289
5
 1  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
4,542
6
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
4,089
7
 -3  
Hạng cao nhất: 4
Vũ Cát Tường
3,365
8
 
Hạng cao nhất: 3
Cao Thái Sơn
3,242
9
 1  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
3,177
10
 -3  
Hạng cao nhất: 4
Cao Tùng Anh
2,696
11
 5  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng MTP
2,668
12
 40  
Hạng cao nhất: 3
Khắc Việt
1,968
13
 14  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
1,722
14
 3  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
1,687
15
 34  
Hạng cao nhất: 6
Hamlet Trương
1,661
16
 -2  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
1,647
17
 2  
Hạng cao nhất: 3
OnlyC
1,543
18
 -7  
Hạng cao nhất: 6
Bảo Anh
1,274
19
 9  
Hạng cao nhất: 3
Nam Dương
1,269
20
 
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,226
21
 -6  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,151
22
 -4  
Hạng cao nhất: 11
Phạm Trưởng
1,148
23
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
1,123
24
 53  
Hạng cao nhất: 20
Phạm Hồng Phước
1,014
25
 56  
Hạng cao nhất: 6
Phạm Hồng Phước
1,005
26
 -5  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
943
27
 -14  
Hạng cao nhất: 13
Trung Quân Idol
926
28
 22  
Hạng cao nhất: 11
Hamlet Trương
843
29
 
Hạng cao nhất: 13
Chi Dân
732
30
 -18  
Hạng cao nhất: 5
Minh Hằng
695
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"